Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
Guri Kunna VGS > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Guri Kunna har rådgiver, spesialpedagogisk leder og helsesøster på begge skolestedene. Rådgiveren er elevenes advokat og kan gi masse veiledning om utdanning og yrkesvalg. Spes.ped.-lederen arbeider med å tilrettelegge skolegangen for de som har spesielle behov. Helsesøster er tilgjengelig hvis du trenger noen å snakke med, råd om helse eller hvis du føler deg litt uvel.

Frøya:

Rådgiver og spesialpedagogisk leder samarbeider tett på avd. Frøya. Monika Furberg er rådgiveren og Kristin Solbakken er spes.ped.-leder. Det er alltid lov å banke på hos dem. Helsesøster ved avd. Frøya er Birgit, hun er tilgjengelig hver torsdag.  Alle i elevtjenesten er lokalisert i andre etasjen ved siden av bruen over til ungdomsskolen.

Kontaktinformasjon:

Kristin:

73 19 51 11

Monika:

72 81 15 43

Birgit:

72 46 33 33

 

Hitra:

Rådgiver og spesialpedagogisk jobber også tett sammen på avd. Hitra. Ola Johan Vigdal er rådgiver og Trude Hvalryg er spes.ped.-leder. Ola har også ansvar for oppfølgings tjenesten. Dette er for elever som ikke har kommet inn på skole eller som har avsluttet skolegangen i løpet av skoleåret.  På avd. Hitra har de også en psykisk sykepleier og rådgiver for barn og unge som heter Merete. Hun finner du på skolen hver tirsdag. Helsesøster ved avd. Hitra er Ingerlise, hun er tilgjengelig hver mandag og onsdag. Alle i elevtjenesten finner du på andre siden av gangen for administrasjonen.

Kontaktinformasjon:

Trude:

72 81 23 26

Ola:

72 81 23 27

Merete:

91 67 41 67

Ingerlise: 

91 00 07 07


Utskriftsvennlig versjon