Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
Guri Kunna VGS > For elever > Ikke søkt om stipend ennå? Husk å søke før 15. november!

Ikke søkt om stipend ennå? Husk å søke før 15. november!

 

15. november er siste sjanse til å søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten

2018.

 

Har du husket å søke om utstyrsstipend?

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener eller har i formue.

 

Du må søke før 15. november for å få hele utstyrsstipendet. Søker du etter denne fristen, får du bare halve beløpet.

 

 

Du finner søknaden her.

 

Søker du om stipend og lån etter 15. november, får du støtte bare for våren 2018. Søknadsfristen for våren er 15. mars 2018.

 

Har du allerede søkt og det har skjedd endringer?

Fristen er 15. november for å melde fra om endringer som gjør at du kan ha rett til mer

penger fra Lånekassen for høsten. Eksempel på slike endringer kan være at

 

  • • du har flyttet hjemmefra
  • • du har byttet skole (du må sende ny søknad)
  • • du har byttet utdanningsprogram
  • • økonomien til foreldrene dine har endret seg

 

Husk at du alltid har plikt til å melde fra om endringer som kan føre til at du har rett til et lavere støttebeløp.

 

Les mer om å melde fra om endringer og hvordan du kan gjøre det.


Utskriftsvennlig versjon